-
ID:

:():

:

PLN:

/ :

/ :

:

(..):
  


 
:


:

:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
, &
, , 14.03.2020,
-
001..

BOB puppy

, , 03.09.2019

-
001.
.
Best Junior, Best of Breed
-

, , 26.05.2019
Bon Aquarel Then And Now to Angels Charli
Villa Rosas Zygi

-
001.

Best Male

, , 02.12.2013
Seamrog Shy Guy

-
001..

BOS puppy

, , 04.09.2011

-
001.


Best Female - 3

, , 13.07.2018
Bon Aquarel Then And Now to Angels Charli

002.


Modny Style Fairy Tale

, , 26.04.2018

-
001.

Best Female

, , 11.04.2018
Bon Aquarel Then And Now to Angels Charli

-
001.
CC

Best Female - 2
Sotsvetie Valensiya Van Deya

, RKF 4302869, 30.03.2015
Easy Lover vom Galgenberg

.


, , 05.04.2013

-
001.

Best Senior
BOS

, , 19.05.2009
Seamrog Shy Guy